Molio Kurser

Udnyt de lavthængende digitaliseringsfrugter

Udnyt de lavthængende digitaliseringsfrugter

Startdato

22-06-2020 13:30

Pris

750,- inkl. moms

Sted

HUSET Online

Lys

Lys

Startdato

18-08-2020 08:45

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:

 • Grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
 • Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
 • Anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
 • Anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger
 • Metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber.

2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning bl.a.:

 • Glas, vinduer
 • Solafskærmning, dagslysafskærmning
 • Belysningskilder
 • Belysningsanlæg.
Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Startdato

24-08-2020 08:00

Pris

12.500,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Indeklima

Indeklima

Startdato

24-08-2020 09:00

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Kurset sætter dig i stand til at:

 • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
 • Vurdere behovet for indeklimamålinger
 • Foretage udvalgte målinger
 • Vurdere forekomst, årsag til og afhjælpning af skimmelsvampe i en bygning
 • Lægge en strategi for indeklimaoptimering i en bygning med indeklimaproblemer
Syn og skøn

Syn og skøn

Startdato

26-08-2020 08:00

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Fjelsted Skov

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

Startdato

31-08-2020 09:00

Pris

4.700,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

 • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
 • Hvorfor du skal funktionsafprøve
 • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
 • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
 • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
 • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
 • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
 • Hvordan acceptkriterier defineres
 • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.
ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

Startdato

02-09-2020 09:00

Pris

4.700,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Du får:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis
Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

Startdato

03-09-2020 09:00

Pris

3.500,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

Startdato

04-09-2020 09:00

Pris

4.200,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Fugt i bygninger

Fugt i bygninger

Startdato

07-09-2020 08:00

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

Startdato

07-09-2020 09:00

Pris

4.700,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Du får:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis
Totaløkonomi med værktøjet LCCbyg

Totaløkonomi med værktøjet LCCbyg

Startdato

07-09-2020 09:15

Pris

4.700,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Gennem hands-on øvelser, rustes du til at kunne bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger.

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Startdato

07-09-2020 09:15

Pris

21.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.
Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri

Startdato

07-09-2020 10:00

Pris

4.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Skiftende lokationer

Udbytte

På kurset lærer deltagerne bl.a. at screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket. Ydermere gives gode råd til hvordan Svanemærket kan anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring.

  Byggeriets Projektlederuddannelse

  Byggeriets Projektlederuddannelse

  Startdato

  08-09-2020 19:30

  Pris

  40.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Fjelsted Skov

  Udbytte

  Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

  Når du har gennemført Byggeriets Projektlederuddannelse har du fået:

  • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
  • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
  • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
  • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
  • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
  • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.
  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  Startdato

  09-09-2020 13:00

  Pris

  1.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Tagkonstruktion

  Tagkonstruktion

  Startdato

  15-09-2020 09:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Dit udbytte af kurset er

  • Grundlæggende indsigt i gældende regler og anvisninger for tage
  • Viden om korrekt udførelse af tage ift. brand
  • Viden om dampspærre, fugtforhold og ventilation
  • Viden om materialevalg og konstruktionsopbygninger
  • Viden om begrænsninger og muligheder med præfabrikerede tagløsninger
  • Viden om renovering af hældningstage.
  Introduktion til bæredygtigt byggeri

  Introduktion til bæredygtigt byggeri

  Startdato

  16-09-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Brand

  Brand

  Startdato

  21-09-2020 08:30

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
  1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
  2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
  3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
  4. Redegøre for fagområdets terminologi. 
  5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
  6. Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
  7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
  8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
  9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
  10. Udføre en simpel evakueringsberegning 
  11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
  12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

  Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

  Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

  Startdato

  22-09-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

  • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
  • Hvorfor du skal funktionsafprøve
  • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
  • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
  • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
  • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
  • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
  • Hvordan acceptkriterier defineres
  • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.
  Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

  Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

  Startdato

  23-09-2020 13:00

  Pris

  3.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  LCA - analyse af materialers livscyklus

  LCA - analyse af materialers livscyklus

  Startdato

  28-09-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til at deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

  Afsætning af produkter til bæredygtigt byggeri

  Afsætning af produkter til bæredygtigt byggeri

  Startdato

  28-09-2020 09:15

  Pris

  12.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På kurset får du viden om

  • Bæredygtighed og cirkulært byggeri
  • Overblik over behovet for dokumentation eller hvordan den rette dokumentation identificeres

  Efter kurset kan du/har du lært at

  • Gøre dit produkt bæredygtigt
  • Kommunikere troværdigt om bæredygtighed
  Salg af rådgivning til bæredygtigt byggeri

  Salg af rådgivning til bæredygtigt byggeri

  Startdato

  28-09-2020 09:15

  Pris

  16.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På kurset får du viden om

  • Bæredygtighedsbegreber, krav og tilgange til håndtering af bæredygtigt byggeri
  • Udvikling af rådgivningsmarkedet indenfor bæredygtigt byggeri
  • Kommunikation af værdiskabelse ved bæredygtigt byggeri

  Efter kurset kan du/har du lært at

  • Navigere i rådgivningsmarkedet indenfor bæredygtighed og anvende dette i kombination med salg af andre rådgivningsarbejder
  • Bearbejde bæredygtighed strategisk og operationelt så du kommer fra ide til aftale
    
  Introduktion til bæredygtigt byggeri

  Introduktion til bæredygtigt byggeri

  Startdato

  28-09-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Startdato

  30-09-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Der gives en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

   

  AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

   

  Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

   

  Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

  Molio Beskrivelser

  Molio Beskrivelser

  Startdato

  01-10-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  IKT-specifikationer og -aftale

  IKT-specifikationer og -aftale

  Startdato

  05-10-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Du rustes til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler. Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet.

  • Er du bygherre, så rustes du til at udarbejde de specifikationer som din organisation har behov for, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
  • Er du rådgiver, så rustes du til at vide, hvad der stilles af krav til dig - og du undgår at skrive under på en blankocheck, og ser hvordan du går fra aftale til praktisk hverdagsprocesser.
  • Er du udførende, så rustes du til at have styr på, hvad der stilles af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen.
  IKT-koordinator og -leder modul 1

  IKT-koordinator og -leder modul 1

  Startdato

  06-10-2020 09:00

  Pris

  17.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

  • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
  • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
  • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
  • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
  • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.
  IKT-koordinator og -leder

  IKT-koordinator og -leder

  Startdato

  06-10-2020 09:00

  Pris

  49.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg bliver IKT-koordinator og -leder?

  • Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
  • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
  • Du får styr på de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

  • Du kan effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
  • Du rustes til at udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
  • Du får den fulde indsigt i, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
  • Du får styr på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
  • Du kan medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

  • Du kan sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
  • Du får et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
  • Du får bud på den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

  Der betyder, at:

  • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
  • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.
  Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

  Arbejdsmiljøkoordinator (Projektering)-opdatering

  Startdato

  19-10-2020 09:00

  Pris

  3.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

  Arbejdsmiljøkoordinator (Byggefasen) - opdatering

  Startdato

  20-10-2020 09:00

  Pris

  4.200,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Lyd

  Lyd

  Startdato

  20-10-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

  Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

  Startdato

  21-10-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Totaløkonomi med værktøjet LCCbyg

  Totaløkonomi med værktøjet LCCbyg

  Startdato

  21-10-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Gennem hands-on øvelser, rustes du til at kunne bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger.

  Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

  Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

  Startdato

  22-10-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlige erfaringsbaserede løsninger der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter.

  I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder. Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen finde de løsninger, der sikrer, at vi skaber et godt indeklima og sparer på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

  Kurset giver dig redskaber til en systematisk dialog i projektgruppen og med myndighederne. Ydermere videregiver kurset den efterspurgte specialviden baseret på praktiske erfaringer, der skal til for at kunne udvikle og forny disse bygninger.

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  Startdato

  26-10-2020 13:00

  Pris

  1.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Verdensmålene i praksis for byggeriet

  Verdensmålene i praksis for byggeriet

  Startdato

  27-10-2020 09:00

  Pris

  4.200,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

  TRÆdagen 2020

  TRÆdagen 2020

  Startdato

  27-10-2020 09:15

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På konferencen får du:

  • Et view hele vejen omkring træ i byggeri
  • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
  • Eksperters input til brandsikring af etagebyggeri i træ
  • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
  • Viden om detailløsninger og samlemetoder
  • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
  • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
  • Byggeskadefondens erfaringsopsamling for træbyggeri
  • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
  • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.
    
  Commissioning og performancetest

  Commissioning og performancetest

  Startdato

  27-10-2020 09:30

  Pris

  4.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du vil blive indført i begreberne commissioning og performancetest, herunder hjælpeværktøjer til gennemførelse. Kurset gennemgår eksempler på best-practice for afprøvning af funktioner i en bygnings tekniske installationer. Du lærer at spotte potentielle faldgruber, og bliver i stand til at sikre, at dine commissioning-processer giver effektiv værdiskabelse. Du lærer desuden:

  • At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest
  • Gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning.
  • Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest).
  Branddagene

  Branddagene

  Startdato

  29-10-2020 09:30

  Pris

  6.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Startdato

  02-11-2020 08:00

  Pris

  12.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Startdato

  03-11-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Der gives en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

   

  AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

   

  Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

   

  Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

  Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

  Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

  Startdato

  03-11-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På kurset undervises du i det opdaterede Be18 software fra SBi til energiberegninger. Målet er, at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

  Byggeriets Miljøkonference

  Byggeriets Miljøkonference

  Startdato

  04-11-2020 09:30

  Pris

  5.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På konferencen bliver du opdateret med det nyeste inden for miljøområdet, og du får gennem forskellige indgangsvinkler både praktikernes og eksperternes indblik i udfordringer og løsninger.  Dagen veksler mellem indlæg, workshops og debatter, så du har mulighed for at blive aktivt inddraget undervejs. 

  Efter konferencen er du opdateret på de vigtigste nyheder og regler på arbejdsmiljø- og miljøområdet, og du har forhåbentlig knyttet nye, gode kontakter.

  Håndtering af skimmelsvampesager

  Håndtering af skimmelsvampesager

  Startdato

  12-11-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Efter kurset ved du:

  • Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår
  • Hvordan skimmelsvamp kan forebygges
  • Hvad du kan gøre ved problemet, når det opstår
  • Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til
  • Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter.
  Radonsikring i praksis

  Radonsikring i praksis

  Startdato

  16-11-2020 09:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Efter kurset har du lært:

  • Radons egenskaber at kende, specielt sundhedsrisikoen
  • Hvordan radon trænger ind i bygninger
  • Hvordan radonbelastningen måles
  • Bygningsreglementets regler om maksimal radonkoncentration
  • At projektere bygbare løsninger til radonsikring ved nybyggeri
  • At foreslå løsningsforslag til reduktion af radonindtrængning ved eksisterende byggeri.
  Kyst- og klimasikring

  Kyst- og klimasikring

  Startdato

  17-11-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Startdato

  18-11-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Fugt i bygninger

  Fugt i bygninger

  Startdato

  25-11-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

  Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

  Molio Konferencen

  Molio Konferencen

  Startdato

  26-11-2020 09:00

  Pris

  2.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Startdato

  30-11-2020 09:00

  Pris

  5.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  IKT-koordinator og -leder modul 2

  IKT-koordinator og -leder modul 2

  Startdato

  07-12-2020 09:00

  Pris

  17.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

  • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
  • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
  • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
  • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
  • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
  • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.
  Vådrum - regler og praktisk udførelse

  Vådrum - regler og praktisk udførelse

  Startdato

  07-12-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Efter kurset vil du være i stand til at planlægge, projektere og udføre sikre vådrum, så du undgår dyre skader og desuden lærer du at:

  • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
  • Bruge anvisningerne korrekt og skabe tryghed.
  • Træ kan også bruges i vådrum.
  • Anvisninger har sine begrænsninger, og hvad så?
  • Der er et bredt udvalg af materialer.
  Syn og skøn

  Syn og skøn

  Startdato

  09-12-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Fjelsted Skov

  Certificeret Miljørådgiver

  Certificeret Miljørådgiver

  Startdato

  09-12-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du har gennemført kurset, har du fået viden og kendskab til alle miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold  vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

  Du har desuden lært at håndtere alle facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

  Arkitektur med merværdi

  Arkitektur med merværdi

  Startdato

  13-01-2021 08:30

  Pris

  4.200,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Bygningsmaterialer

  Bygningsmaterialer

  Startdato

  25-01-2021 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  IKT-koordinator og -leder modul 3

  IKT-koordinator og -leder modul 3

  Startdato

  01-02-2021 09:00

  Pris

  17.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

  • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
  • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
  • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
  • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
  • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning
  IKT-koordinator og -leder eksamen

  IKT-koordinator og -leder eksamen

  Startdato

  11-02-2021 08:00

  Pris

  4.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier, der er omfattet af bekendtgørelserne. IKT-koordinator og -lederuddannelsen, sikrer dig, at:

  • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning.
  • Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse.
  • Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt opdaterede.
  • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
  • Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
  • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator og -lederkompetencer, som du får her.
  • Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret.
  • Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde.
  Commissioning og performancetest

  Commissioning og performancetest

  Startdato

  01-03-2021 09:30

  Pris

  4.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du vil blive indført i begreberne commissioning og performancetest, herunder hjælpeværktøjer til gennemførelse. Kurset gennemgår eksempler på best-practice for afprøvning af funktioner i en bygnings tekniske installationer. Du lærer at spotte potentielle faldgruber, og bliver i stand til at sikre, at dine commissioning-processer giver effektiv værdiskabelse. Du lærer desuden:

  • At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest
  • Gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning.
  • Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest).
  Energi

  Energi

  Startdato

  02-03-2021 00:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

  1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi:

  • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og især varmetekniske forhold i relation bygninger
  • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi
  • anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter
  • anvende Be18 til eftervisning af bygningers energiramme
  • arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima.


  2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi:

  • klimaskærm 
  • vinduer
  • ventilationsanlæg
  • varmeanlæg
  • belysning
    
  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Startdato

  14-06-2021 09:00

  Pris

  5.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Startdato

  06-12-2021 09:00

  Pris

  5.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart