Netværket Byggeprodukter

for leverandører og aftagere af produkter til nybyggeri, bygningsrenovering og -drift

Et netværk for udstillere i HUSET Middelfart og øvrige leverandører og aftagere af produkter til nybyggeri, bygningsrenovering og -drift

 

 

Om netværket

 

Netværket Byggeprodukter drives af Molio – Byggeriets Videnscenter, i tilknytning til Molios permanente byggeudstilling i HUSET Middelfart.

Netværkets målsætning er at understøtte medlemmernes forretning bl.a. via møder med oplæg og dialog om emner af fælles interesse.

Netværket beskæftiger sig med den nyeste viden og de nyeste erfarin­ger og er således med til at holde medlemmerne opdateret med, hvad der rører sig i byggebranchen både fagligt, politisk og kommercielt.

 

 

Medlemmer

 

Den primære målgruppe er beslutningstagere med ansvar for afsætning af byggeprodukter, det vil sige direktører, markedschefer, salgschefer, markedsføringschefer o.lign.

 

NetByg

 

 

Netværksmøder

 

Netværket holder minimum 4 halvdagsmøder årligt hvoraf det ene er et ”udstillermøde”, som er eksklusivt for udstillere i HUSET Middelfart.

På det årlige udstillermøde drøftes emner af særlig interesse for udstillere i HUSET Middelfart, herunder aktivitets- og marketingplaner.

 

På de øvrige møder bearbejdes aktuelle temaer af fælles interesse gennem oplæg fra professionelle facilitatorer og branchespecialister og ved workshops. Medlemmerne er selv med til at bestemme temaer, indhold, mødeform og mødefrekvens.

 

Temaerne kan være f.eks. markedsdialoger, opbrydning i afsætningskanalerne, SoMe, forbrugeradfærd, politiske tendenser, byggelovgivning o.m.a.

 

Netværksmøderne holdes i og faciliteres af HUSET Middelfart.

 

 

Arbejdsgrupper, studiekredse og  lign.

Arbejdsgrupper, studiekredse og lign. etableres i det omfang, et tilstrækkeligt antal medlemmer med fælles interesse for et givet emne udtrykker ønske derfor og giver tilsagn om aktiv deltagelse deri.

Det kan f.eks. være emner i tilknytning til driften og produktudviklingen af byggeudstillingen i HUSET Middelfart eller emner inden for digital transformation, produk­ter til bæredygtighedscertificeret byggeri (Svanen, DGNB, LEED, BREEAM m.v.) o.m.a.

 

Gruppemøderne faciliteres af HUSET Middelfart.

 

 

Priser pr. år

 

Udstillere i HUSET Middelfart: Gratis i hele 2020 og herefter 1.300 kr.

Leverandører med optagelse på comdia.dk: 5.000 kr.

Andre leverandører og øvrige (bygherrer, driftsherrer, rådgivere, udførende m.fl.): 6.250 kr.

Studerende: 750 kr.

 

Priserne er for et medlemskab for én person.

Flere fra samme virksomhed kan deltage i netværksmøderne for 775 kr. pr. deltager pr. møde. Prisen for deltagelse i arbejdsgrupper, studiekredse el.lign. fastsættes i forbindelse oprettelsen deraf på grundlag af et omkostningsbudget. Alle nævnte priser er ekskl. moms.

 

 

Ekstra fordele

Netværkets medlemmer tilbydes

  • 50 % rabat på den ordinære standleje ved udstilling i forbindelse med konferencer og forbrugermesser i HUSET Middelfart, udbudt af Molio eller HUSET Middelfart (rabatten gives ved op til 2 konferencer og forbruger­messer pr. år)
  • 10 % rabat på den ordinære deltagerpris ved deltagelse i Molios konferencer i HUSET Middelfart

 

Rabatterne kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

 

Læs mere om:

Netværket Byggeprodukter

HUSET Middelfart

Comdia

Molio

 

 

Kontakt

Medlemskab tegnes ved kontakt til HUSET Middelfart

Kundechef Trine Duus Andreasen

Telefon 70 12 36 00

[email protected]