Molio konferencer

Syn og skøn

Syn og skøn

Startdato

21-01-2020 08:00

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Scandic Sluseholmen

IKT-koordinator og -leder modul 3

IKT-koordinator og -leder modul 3

Startdato

21-01-2020 09:00

Pris

16.000,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

 • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
 • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
 • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
 • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
 • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning
Workshop: Succesfuld digital aflevering

Workshop: Succesfuld digital aflevering

Startdato

22-01-2020 08:30

Pris

0,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

På workshoppen får du

 • Input og erfaringer fra de store spillere på markedet
 • En unik mulighed for at drøfte egne problemstillinger
 • Inspiration til løsninger
 • Mulighed for at drøfte udfordringer med ligesindede
 • Medindflydelse på den videre proces med at skabe succes med digital aflevering
CCS Bygningsdelstyper for konstruktionsområdet

CCS Bygningsdelstyper for konstruktionsområdet

Startdato

22-01-2020 14:30

Pris

0,- inkl. moms

Sted

HUSET Herlev

Bygherrekompetencer

Bygherrekompetencer

Startdato

29-01-2020 08:00

Pris

48.000,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet.
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen.
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er med på aktuelle temaer som nye organisations- og udbudsformer, bedre samarbejde, nye tildelings- og evalueringsformer, bæredygtighed, fokus på miljø og sikkerhed, LCA og LCC, IKT og BIM mv.
 • Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen.

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringen

BR18 - alt det nye og lidt om certificeringen

Startdato

30-01-2020 09:00

Pris

2.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Du får gennemgået alt det vigtigste nye i Bygningsreglementet (BR18), og du får samtidig et hurtigt overblik over Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold - og forbindelsen til BR18. 

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

Startdato

03-02-2020 08:00

Pris

10.500,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Radonsikring i praksis

Radonsikring i praksis

Startdato

03-02-2020 09:00

Pris

4.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Efter kurset har du lært:

 • Radons egenskaber at kende, specielt sundhedsrisikoen
 • Hvordan radon trænger ind i bygninger
 • Hvordan radonbelastningen måles
 • Bygningsreglementets regler om maksimal radonkoncentration
 • At projektere bygbare løsninger til radonsikring ved nybyggeri
 • At foreslå løsningsforslag til reduktion af radonindtrængning ved eksisterende byggeri.
Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Startdato

05-02-2020 09:15

Pris

21.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.
Webinar: Digital projektledelse i byggeriet

Webinar: Digital projektledelse i byggeriet

Startdato

05-02-2020 14:00

Pris

0,- inkl. moms

Sted

HUSET Online

Byggeriets Projektlederuddannelse

Byggeriets Projektlederuddannelse

Startdato

24-02-2020 19:30

Pris

40.000,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Vores uddannelse kobler undervisningen op på din hverdag, så den viden du får, kan omsættes til praktiske løsninger af dine reelle udfordringer. Du får desuden et styrket netværk og mulighed for sparring med ligesindede fra branchen.

Når du har gennemført Byggeriets Projektlederuddannelse har du fået:

 • En samlet opkvalificering og professionalisering af dine færdigheder som projektleder i byggeriet
 • Overblik over metoder og systematiske arbejdsformer ved projektarbejde i byggeriet
 • En opdatering inden for byggejura og det juridiske aftalegrundlag
 • Din egen ”værktøjskasse” med redskaber og metoder der skaber resultater
 • Et solidt grundlag til at kvalificere dine valg og beslutninger i projektarbejdet
 • Et styrket netværk og sparring på dine udfordringer fra andre projektledere i byggebranchen.
Energi

Energi

Startdato

25-02-2020 08:00

Pris

9.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:

1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende bygningsenergi:

 • forstå og anvende de grundlæggende termer og fysiske love for energi- og især varmetekniske forhold i relation bygninger
 • forstå og arbejde med Bygningsreglementets krav til energi
 • anvende DS418 Beregning af bygningers varmetab til bestemmelse af bygningsdeles varmetabskoefficienter
 • anvende Be18 til eftervisning af bygningers energiramme
 • arbejde med metoder til vurdering og valg af økonomiske optimale løsninger, der opfylder kravene til bygningers energiforbrug og indeklima.


2. Arbejde med følgende bygningsdele og installationer i relation til bygningsenergi:

 • klimaskærm 
 • vinduer
 • ventilationsanlæg
 • varmeanlæg
 • belysning
   
Molio Prisdatabaser - kom godt i gang

Molio Prisdatabaser - kom godt i gang

Startdato

25-02-2020 09:00

Pris

400,- inkl. moms

Sted

HUSET Herlev

Udbytte

Du lærer at bruge Molio prisdatabaserne (Sigma Browser) og tilhørende Excel regneark og får indsigt i:

 • Hvordan er en Molio Prisdata-pris er opbygget
 • Hvordan kommer du i gang (hjemmesiden)
 • Opbygningen af Sigma Browser
 • Hvordan du finder den rigtige pris
 • Hvordan du bruger Excel-regnearket til Molio Prisdatabaserne.
Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

Startdato

25-02-2020 09:15

Pris

21.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

 • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
 • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
 • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
 • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
 • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
 • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.
Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

Startdato

25-02-2020 13:00

Pris

3.500,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

IKT-koordinator og -leder eksamen

IKT-koordinator og -leder eksamen

Startdato

26-02-2020 08:00

Pris

4.000,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier, der er omfattet af bekendtgørelserne. IKT-koordinator og -lederuddannelsen, sikrer dig, at:

 • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning.
 • Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse.
 • Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt opdaterede.
 • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
 • Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
 • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator og -lederkompetencer, som du får her.
 • Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret.
 • Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde.
Webinar: Digital projektledelse i byggeriet

Webinar: Digital projektledelse i byggeriet

Startdato

26-02-2020 14:00

Pris

0,- inkl. moms

Sted

HUSET Online

Hurtig afgørelse for praktikere

Hurtig afgørelse for praktikere

Startdato

27-02-2020 09:00

Pris

4.200,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Facadedagen

Facadedagen

Startdato

27-02-2020 09:00

Pris

5.000,- inkl. moms

Sted

HUSET Ballerup

Udbytte

 • Du rustes til at kunne gøre det rette valg
 • Du inspireres til gode løsninger
 • Du sikres overblik over, at du overholder gældende regler
 • Du får rig lejlighed til at netværke med samarbejdspartnere og videnspersoner mv.
Arbejdsmiljøkoordinering - P og B

Arbejdsmiljøkoordinering - P og B

Startdato

02-03-2020 00:00

Pris

4.700,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (P)

Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (P)

Startdato

02-03-2020 09:00

Pris

2.900,- inkl. moms

Sted

HUSET Middelfart

Udbytte

Du får en grundig indføring i reglerne om arbejdsmiljøkoordinering under projektering.

Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen.

Svanemærket byggeri

Svanemærket byggeri

Startdato

02-03-2020 10:00

Pris

4.950,- inkl. moms

Sted

HUSET Skiftende lokationer

Udbytte

På kurset lærer deltagerne bl.a. at screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket. Ydermere gives gode råd til hvordan Svanemærket kan anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring.

  Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B)

  Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B)

  Startdato

  02-03-2020 13:00

  Pris

  2.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  LCA - analyse af materialers livscyklus

  LCA - analyse af materialers livscyklus

  Startdato

  04-03-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til at deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

  Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

  Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

  Startdato

  04-03-2020 13:00

  Pris

  3.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Byggeteknik for arkitekter

  Byggeteknik for arkitekter

  Startdato

  09-03-2020 09:00

  Pris

  21.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

  På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

  Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

  Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

  Startdato

  09-03-2020 13:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Du får solidt og praksisorienteret indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og den nye certificeringsordning. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. 

  Håndtering af jordforurening

  Håndtering af jordforurening

  Startdato

  11-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Efter kurset har du fået:

  • Viden om lovgivning og praksis indenfor håndtering af jordforurening
  • Eksempler på hvad der kan ske, hvis jordforurening ikke håndteres i tide
  • Anvisning på hvordan dit byggeprojekt optimeres, så tid og penge spares.
  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  Startdato

  11-03-2020 13:00

  Pris

  1.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Commissioning og performancetest

  Commissioning og performancetest

  Startdato

  16-03-2020 09:30

  Pris

  4.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du vil blive indført i begreberne commissioning og performancetest, herunder hjælpeværktøjer til gennemførelse. Kurset gennemgår eksempler på best-practice for afprøvning af funktioner i en bygnings tekniske installationer. Du lærer at spotte potentielle faldgruber, og bliver i stand til at sikre, at dine commissioning-processer giver effektiv værdiskabelse. Du lærer desuden:

  • At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest
  • Gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning.
  • Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest).
  Håndtering af mangler i byggeriet

  Håndtering af mangler i byggeriet

  Startdato

  17-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Byggeriets forsikringer - for praktikere

  Byggeriets forsikringer - for praktikere

  Startdato

  17-03-2020 09:30

  Pris

  4.995,- inkl. moms

  Sted

  HUSET København

  Udbytte

  På kurset i byggeriets forsikringer får du et konkret og praktisk anvendeligt indblik i, hvad du ikke har råd til at ignorere – og hvordan du kan gøre overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i byggeriet, til en reel indtægtskilde.

  Du rustes til at optimere dit valg af forsikringer og forstå mulighederne til fulde i dem, du allerede har, hvormed du minimerer din risiko i forbindelse med kontraktindgåelse og rådgivning m.m. – og det er vigtigt, for der er mange penge på spil!

  Du rustes også til at kunne undgå de vigtigste og hyppigste faldgruber. Du får et grundlæggende overblik over entrepriseforsikring, forsikring og risiko ved byggeri. På kurset tages udgangspunkt i de forsikringsmuligheder og -regler, der er i byggeriet. På basis af regler og konkrete sager får du vurderet dem alle – og giver dig for hvert produkt fem håndfaste og gode grunde til, at du bør overveje lige netop denne forsikringsmulighed nøje.

  IKT-specifikationer og -aftale

  IKT-specifikationer og -aftale

  Startdato

  18-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du rustes til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler. Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet.

  • Er du bygherre, så rustes du til at udarbejde de specifikationer som din organisation har behov for, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
  • Er du rådgiver, så rustes du til at vide, hvad der stilles af krav til dig - og du undgår at skrive under på en blankocheck, og ser hvordan du går fra aftale til praktisk hverdagsprocesser.
  • Er du udførende, så rustes du til at have styr på, hvad der stilles af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen.
  Projektgranskning

  Projektgranskning

  Startdato

  23-03-2020 09:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du rustes til at kunne gennemføre ekstern projektgranskning af byggeprojekter og får derved vigtige kompetencer til at hjælpe bygherrer og projekterende til bedre og billigere byggeri.

  Du lærer også at se, hvordan og hvor der er mange penge at spare på en grundig ekstern projektgranskning - både på kort og (især) på lang sigt.

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Startdato

  23-03-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

  ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

  Startdato

  24-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du får:

  • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
  • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
  • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
  • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis
  ABT 18 i praksis

  ABT 18 i praksis

  Startdato

  25-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Byboligens Plusrum: Tagboliger

  Byboligens Plusrum: Tagboliger

  Startdato

  30-03-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  På kurset får du bl.a. viden om: 

  • Projektets processer fra start til slut.
  • Gældende lovgivning og eksempler på lokalplansbestemte reguleringer.
  • Udseende og æstetiske retningslinjer.
  • Typiske mangler og skader, og hvordan de undgås.
  • Statik og bygningskonstruktion i en tagkonstruktion.
  • Brandsikring og eksempler på løsninger.
  • Lydkrav og typiske udfordringer med disse.

  Efter kurset har du lært at:

  • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
  • Udnytte mulighederne maksimalt indenfor lovgivningens rammer.
  • Skabe værdifulde rum for beboere.
  • Få overblik over processen.
  • Skabe og fastholde økonomisk overblik i projektet.
  LCA - analyse af materialers livscyklus

  LCA - analyse af materialers livscyklus

  Startdato

  30-03-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til at deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

  PRINCE2® Practitioner - online

  PRINCE2® Practitioner - online

  Startdato

  30-03-2020 19:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Online

  Udbytte

  Efter afslutningen af forløbet vil du være i stand til at:

  • Kende til detaljerede forklaringer af alle processer, temaer, teknikker og PRINCE2-ledelsesprodukter samt at forstå, hvordan du kan anvende metoden i praksis.
  • Demonstrere forståelse for tankegangen bag processer, temaer og teknikker i PRINCE2-metoden.
  • Forstå hvordan du kan tilpasse PRINCE2 til forskellige projektmiljøer.
  Tagkonstruktion

  Tagkonstruktion

  Startdato

  31-03-2020 09:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Dit udbytte af kurset er

  • Grundlæggende indsigt i gældende regler og anvisninger for tage
  • Viden om korrekt udførelse af tage ift. brand
  • Viden om dampspærre, fugtforhold og ventilation
  • Viden om materialevalg og konstruktionsopbygninger
  • Viden om begrænsninger og muligheder med præfabrikerede tagløsninger
  • Viden om renovering af hældningstage.
  Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

  Udbuds-, entreprise- og forsikringsrettens samspil

  Startdato

  31-03-2020 09:30

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET København

  Udbytte

  Du får gennemgået de mest aktuelle problemstillinger, som ofte giver udfordringer i det daglige. Du lærer også at styre udenom de faldgruber, der er forbundet med rådgivning vedrørende både udbuds-, entreprise- og forsikringsret og får et værdifuldt overblik over, hvordan retsreglerne påvirker hinanden indbyrdes.

  Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

  Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

  Startdato

  14-04-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  På kurset undervises du i det opdaterede Be18 software fra SBi til energiberegninger. Målet er, at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

  Molio Beskrivelser - for øvede

  Molio Beskrivelser - for øvede

  Startdato

  15-04-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Vådrum - regler og praktisk udførelse

  Vådrum - regler og praktisk udførelse

  Startdato

  15-04-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Efter kurset vil du være i stand til at planlægge, projektere og udføre sikre vådrum, så du undgår dyre skader og desuden lærer du at:

  • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
  • Bruge anvisningerne korrekt og skabe tryghed.
  • Træ kan også bruges i vådrum.
  • Anvisninger har sine begrænsninger, og hvad så?
  • Der er et bredt udvalg af materialer.
  Håndtering af skimmelsvampesager

  Håndtering af skimmelsvampesager

  Startdato

  16-04-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Efter kurset ved du:

  • Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår
  • Hvordan skimmelsvamp kan forebygges
  • Hvad du kan gøre ved problemet, når det opstår
  • Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til
  • Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter.
  Brand

  Brand

  Startdato

  20-04-2020 08:30

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
  1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
  2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
  3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
  4. Redegøre for fagområdets terminologi. 
  5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
  6. Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
  7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
  8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
  9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
  10. Udføre en simpel evakueringsberegning 
  11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
  12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

  Arkitektur og byggeskik

  Arkitektur og byggeskik

  Startdato

  20-04-2020 09:30

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Fæstningens Materialgård

  Udbytte

  På konferencen får du gennem gode eksempler og inspirerende indlæg:

  • Indlæg og dialog om dansk arkitekturs ståsted i en tid hvor klimaet udfordrer
  • Inspiration fra erfarne arkitekter ved en præsentation af en række af deres bedste huse.
  • Viden om hvad der sker af nye tiltag, eksemplificeret ved nogle af de mest spændende nutidige byggerier.
  • Viden om det nyeste i solceller og hvordan de er blevet til at arbejde med for arkitekter, når de erstatter andre materialer som tagdækning og facadebeklædning.
  • Viden om nye træelementer der kan bære og kan bygges i op til ti etager.
  • Viden om hvad biodiversitet kan hjælpe os med.

  Der vil derudover være mulighed for diskussion, debat og netværk med kolleger fra branchen, som sidder med de samme overvejelser og problemstillinger som dig. Det hele til inspiration, dannelse og udvikling.

  Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

  Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

  Startdato

  21-04-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Gennem hands-on øvelser, rustes du til at kunne bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger.

  Hurtig afgørelse for praktikere

  Hurtig afgørelse for praktikere

  Startdato

  22-04-2020 09:00

  Pris

  4.200,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  AB Forenklet - spar tid og få præcise aftaler

  Startdato

  22-04-2020 13:00

  Pris

  1.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

  Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

  Startdato

  27-04-2020 09:15

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Gennem hands-on øvelser, rustes du til at kunne bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger.

  Syn og skøn

  Syn og skøn

  Startdato

  28-04-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Scandic Sluseholmen

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Startdato

  28-04-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Der gives en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

   

  AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

   

  Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

   

  Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

  Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

  Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

  Startdato

  28-04-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

  • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
  • Hvorfor du skal funktionsafprøve
  • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
  • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
  • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
  • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
  • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
  • Hvordan acceptkriterier defineres
  • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.
  Gulvdagen 2020

  Gulvdagen 2020

  Startdato

  04-05-2020 09:00

  Pris

  4.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  • Du rustes til at kunne træffe de rigtige valg
  • Du inspireres til gode løsninger
  • Du sikres viden om gældende regler og retningslinjer
  • Du får rig lejlighed til at netværke med kollegaer, samarbejdspartnere og videnspersoner.
  Commissioning og performancetest

  Commissioning og performancetest

  Startdato

  04-05-2020 09:30

  Pris

  4.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du vil blive indført i begreberne commissioning og performancetest, herunder hjælpeværktøjer til gennemførelse. Kurset gennemgår eksempler på best-practice for afprøvning af funktioner i en bygnings tekniske installationer. Du lærer at spotte potentielle faldgruber, og bliver i stand til at sikre, at dine commissioning-processer giver effektiv værdiskabelse. Du lærer desuden:

  • At forstå hvornår det er relevant at anvende commissioning og performancetest
  • Gennemskue hvordan man laver det ideelle setup for commissioning.
  • Du bliver i stand til at planlægge og gennemføre funktionsafprøvninger (performancetest).
  Molio Beskrivelser

  Molio Beskrivelser

  Startdato

  05-05-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

  Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

  Startdato

  06-05-2020 09:00

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Ledningsret i praksis

  Ledningsret i praksis

  Startdato

  06-05-2020 09:30

  Pris

  4.995,- inkl. moms

  Sted

  HUSET København

  Udbytte

  På kurset bliver du rustet til at identificere og håndtere de mest centrale udfordringer, som ledningsomlægninger giver anledning til i praksis. Det gælder både de retlige forhold og praktiske omstændigheder. Desuden bliver du opdateret på seneste rets- og taksationspraksis af betydning for området.

  Fugt i bygninger

  Fugt i bygninger

  Startdato

  11-05-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

  Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Startdato

  11-05-2020 08:00

  Pris

  10.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

  Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis

  Ydelsesbeskrivelserne - anvendelse i praksis

  Startdato

  12-05-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Lyd

  Lyd

  Startdato

  18-05-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

  AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

  Startdato

  18-05-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du får - som (ledende) tekniker - en stærkt øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

  Lederuddannelsen for Byggeriet

  Lederuddannelsen for Byggeriet

  Startdato

  19-05-2020 09:30

  Pris

  65.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På uddannelsen arbejder du med dine personlige styrker og svagheder, og hvordan disse bringes i spil i dit lederskab. Du lærer at udvikle og lede teams og tilegner dig kommunikationsværktøjer, som støtter dig i at praktisere en involverende og delegerende ledelsesstil. Endelig arbejder du med dilemmaer og værktøjer til at lede tværgående samarbejde mellem forskellige aktører og fagligheder, og får indsigt i konkrete tilgange til at lede mennesker i forandringer.

  Du kommer således til at stå stærkere i dit personlige lederskab, idet du får konkrete redskaber fra centrale ledelsesdiscipliner, som er afgørende for at sikre effektivitet og kvalitet i din daglige ledelsespraksis. Hele vejen igennem uddannelsen kobler vi den nye viden op på byggeriets særlige udfordringer og din egen praksis.

  Efter uddannelsen har du fået:

  • Viden om, hvordan du leder både op og ned i organisationen, så hele virksomheden arbejder mod samme mål i en fælles forståelse for succeser og udfordringer i processen
  • Redskaber og indsigt til at kunne lede en proces, et byggeri, et projekt, som består af mange aktører med vidt forskellige tilgange og interesser i samarbejdet
  • En stor udvikling, både personligt og fagligt.
  Digitalt byggeri - få fat i alle gevinsterne

  Digitalt byggeri - få fat i alle gevinsterne

  Startdato

  25-05-2020 09:00

  Pris

  3.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Grundlæggende geoteknik

  Grundlæggende geoteknik

  Startdato

  26-05-2020 10:00

  Pris

  10.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Kongens Lyngby

  Udbytte

  Når du har gennemført kurset har du fået:

  • Grundlæggende forståelse af de primære jordarter i Danmark
  • Forståelse af den klassiske geotekniske undersøgelsesrapport
  • Principper inden for funderingsmetoder
  • En indledende forståelse af geotekniske beregninger
  • En indledende forståelse af udgravningsarbejder, herunder byggegruber og spunsvægsprincipper
  • En indledende forståelse af grundvandssænkningsprincipper.
  Indeklima

  Indeklima

  Startdato

  02-06-2020 00:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Kurset sætter dig i stand til at:

  • Vurdere indeklimaet i en bygning med indeklimaproblemer
  • Vurdere behovet for indeklimamålinger
  • Foretage udvalgte målinger
  • Vurdere forekomst, årsag til og afhjælpning af skimmelsvampe i en bygning
  • Lægge en strategi for indeklimaoptimering i en bygning med indeklimaproblemer
  IKT-koordinator og -leder modul 1

  IKT-koordinator og -leder modul 1

  Startdato

  02-06-2020 09:00

  Pris

  16.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

  • Arbejde med tilrettelæggelsen / planlægningen af en BIM-projektering
  • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, gennem en IKT-koordinering
  • Forstå betingelserne for at udarbejde objektbaserede bygningsmodeller, hvordan disse modeller kan kontrolleres og hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
  • Forstå hvordan man med fordel kan anvende 4D og 5D, både som rådgiver og som entreprenør
  • Forstå vigtigheden af at tilrettelægge informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for udførelse og FM/DV.
  IKT-koordinator og -leder

  IKT-koordinator og -leder

  Startdato

  02-06-2020 09:00

  Pris

  48.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg bliver IKT-koordinator og -leder?

  • Du kan udføre de IKT-ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse
  • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT-bekendtgørelserne og gældende lovgivning
  • Du får styr på de juridiske og aftalemæssige aspekter (også efter nye AB-system og nye YBL)

  • Du kan effektivt styre dine IKT-projekter med gode resultater, lav risiko og iht. alle gældende krav og bekendtgørelser
  • Du rustes til at udarbejde uptodate IKT-specifikationer og IKT-aftaler
  • Du får den fulde indsigt i, hvad digitaliseringen i byggeriet betyder - og hvad du, din virksomhed og jeres projekter kan få ud af den
  • Du får styr på IKT-bekendtgørelserne - og hvad de i praksis betyder for dig og dine projekter
  • Du kan medvirke stærkt til, at din virksomhed implementerer IKT optimalt og på basis af strategiske valg

  • Du kan sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter
  • Du får et stærkt netværk af mulige samarbejdspartnere der alle tager deres opgave som IKT-koordinator og -leder særdeles seriøst
  • Du får bud på den fremtidige BIM-udvikling i Danmark (og udlandet) - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde

  Der betyder, at:

  • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de samme stærke kompetencer på det niveau, som du får her
  • ...og du får et velanset certifikat på dine stærke kompetencer fra en anerkendt neutral kursusudbyder - til gavn for både dit CV og din virksomhed.
  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Bygningsfysikuddannelsen eksamen

  Startdato

  08-06-2020 09:00

  Pris

  5.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Entreprenørprojektering

  Entreprenørprojektering

  Startdato

  08-06-2020 09:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På dette kursus får du et overblik over reglerne om entreprenørprojektering (systemleverancer og funktionsudbud), herunder indholdet og konsekvenserne af de bestemmelser om emnet, der er indsat i det nye AB-system (AB 18, ABR 18 og ABT 18).


  Særlige fokuspunkter er ansvarsforholdene mellem bygherre, rådgiver og entreprenør samt håndteringen af mangler og ekstraarbejder, når denne entrepriseform er valgt for enten hele eller dele af et projekt. Kurset tager en praktikervinkel, så du får brugbare værktøjer til at gennemføre dit byggeri mangelfrit til den aftalte tid og pris.

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Indregulering af ventilationsanlæg

  Startdato

  08-06-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Facility Manager - certificeret

  Facility Manager - certificeret

  Startdato

  15-06-2020 08:30

  Pris

  45.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du har gennemført uddannelsen har du fået:

  • Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management
  • Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
  • Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
  • Indsigt i Benchmarking og Space Management som stærke ledelsesværktøjer
  • Forståelse for kommunikation som disciplin og redskaber til effektiv kommunikation
  • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering både for private og offentlige virksomheder
  • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje
  • Overblik over, hvad du kan få ud af digitaliseringen fra aflevering til daglig drift, når du arbejder med FM/DV
  • Et samlet kompetenceløft uanset om du arbejder strategisk, taktisk eller operationelt med FM
  • Et styrket netværk og kvalificeret sparring fra andre ligesindede FM-ledere og -planlæggere i branchen.
  Facilities Management - Grundkursus

  Facilities Management - Grundkursus

  Startdato

  15-06-2020 08:30

  Pris

  10.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Efter kurset har du fået

  • Grundlæggende forståelse for Facilities Management
  • Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
  • Introduktion til FM-discipliner, herunder Space Management og commissioning
  • Ledelses- og kommunikationsredskaber.
  Renoveringsuddannelsen

  Renoveringsuddannelsen

  Startdato

  15-06-2020 09:00

  Pris

  21.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Uddannelsen giver dig direkte anvendelig viden om problemstillinger, designelementer og løsninger i forbindelse med gennemførelse af en helhedsorienteret bygningsrenovering.

  Gennem introduktion af emner fra en række cases, vil du få overblik over forskellige virkemidlers betydning og indbyrdes sammenhænge. Samtidig vil du opnå konkret viden om de enkelte værktøjer anvendelse, samt opmærksomhedspunkter ved samarbejdet om planlægning, design, projektering, gennemførelse og drift.

  Efter uddannelsen vil du kunne indgå kompetent, effektivt og professionelt i renoveringsprojekter, der tager helhedsperspektivet i betragtning.

  Lys

  Lys

  Startdato

  18-08-2020 08:45

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne

  1. Arbejde med følgende metoder og processer vedrørende dagslys og elektrisk belysning:

  • Grundlæggende termer og fysiske love for dagslys og belysningsanlæg i relation til bygninger
  • Bygningsreglementets krav til dagslys og belysning
  • Anvende relevante standarder vedrørende beregning af dagslys og belysningsanlæg
  • Anvende relevante beregningsprogrammer til eftervisning af krav til dagslysfaktorer og belysningsstyrker i bygninger
  • Metoder til vurdering og valg af løsninger, der opfylder kravene til bygningers lysmæssige egenskaber.

  2. Arbejde med følgende ting i relation til dagslys og belysning bl.a.:

  • Glas, vinduer
  • Solafskærmning, dagslysafskærmning
  • Belysningskilder
  • Belysningsanlæg.
  BR18 - alt det nye og lidt om certificeringen

  BR18 - alt det nye og lidt om certificeringen

  Startdato

  19-08-2020 09:00

  Pris

  2.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Du får gennemgået alt det vigtigste nye i Bygningsreglementet (BR18), og du får samtidig et hurtigt overblik over Certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold - og forbindelsen til BR18. 

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

  Startdato

  24-08-2020 08:00

  Pris

  10.500,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

  Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

  IKT-koordinator og -leder modul 2

  IKT-koordinator og -leder modul 2

  Startdato

  24-08-2020 09:00

  Pris

  16.000,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

  • Optimere og koordinere IKT arbejdet og BIM projekteringen i din virksomhed
  • Minimere risikoen for at der sker et øget ansvar i forbindelse med anvendelsen af IKT og BIM i projekteringen og udførelsen
  • Være med til at optimere ændringer i arbejdsmetoden, betinget af paradigmeskiftet og de nye værktøjer
  • Medvirkende til at skabe værdi for alle byggeriets parter, i forbindelse med projektering og udførelse i 4D og 5D
  • Videreformidle den erfaring der i anvendelsen af IKT og BIM i eksisterende projekter
  • Være medvirkende til implementere IKT og BIM i din virksomhed.
  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

  Startdato

  24-08-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Der gives en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

   

  AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

   

  Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

   

  Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

  Facilities Management - Planlægning og indkøb

  Facilities Management - Planlægning og indkøb

  Startdato

  24-08-2020 10:00

  Pris

  10.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Efter kurset har du fået

  • Indsigt i kerneaktiviteterne i Facilities Management
  • Værktøjer og viden til effektiv planlægning
  • Redskaber til effektiv kommunikation
  • Viden om udbud, outsourcing og kontrahering.
  Syn og skøn

  Syn og skøn

  Startdato

  26-08-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Scandic Sluseholmen

  Successiv kalkulation

  Successiv kalkulation

  Startdato

  26-08-2020 10:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  ABT 18 i praksis

  ABT 18 i praksis

  Startdato

  31-08-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  TRÆdagen 2020

  TRÆdagen 2020

  Startdato

  01-09-2020 09:15

  Pris

  2.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  På konferencen får du:

  • Et view hele vejen omkring træ i byggeri
  • Nyeste viden om forskning og udvikling af byggesystemer og konstruktioner i træ
  • Eksperters input til brandsikring af etagebyggeri i træ
  • Viden om hvilke byggesystemer der anvendes hvor
  • Viden om detailløsninger og samlemetoder
  • Viden om statiske muligheder og begrænsninger med træ
  • Orientering om træbyggeriets fordele/ulemper vedr. indeklima og komfort
  • Byggeskadefondens erfaringsopsamling for træbyggeri
  • Dugfriske eksempler fra ind- og udland på etagebyggeri i træ
  • Rig lejlighed til at mødes med mange andre, der sidder med de samme opgaver og udfordringer i dagligdagen som dig.
    
  Arbejdsmiljøkoordinering - P og B

  Arbejdsmiljøkoordinering - P og B

  Startdato

  03-09-2020 00:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (P)

  Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (P)

  Startdato

  03-09-2020 09:00

  Pris

  2.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Du får en grundig indføring i reglerne om arbejdsmiljøkoordinering under projektering.

  Du opdateres på de nyeste regler og værktøjer - med det mål at forebygge uheld og stop af byggepladsen.

  Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B)

  Arbejdsmiljøkoordinering i udførelsesfasen (B)

  Startdato

  03-09-2020 13:00

  Pris

  2.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Fugt i bygninger

  Fugt i bygninger

  Startdato

  07-09-2020 08:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

  Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

  Certificeret Miljørådgiver

  Certificeret Miljørådgiver

  Startdato

  07-09-2020 09:00

  Pris

  9.900,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Middelfart

  Udbytte

  Når du har gennemført kurset, har du fået viden og kendskab til alle miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold  vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

  Du har desuden lært at håndtere alle facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

  ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

  ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

  Startdato

  07-09-2020 09:00

  Pris

  4.700,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Du får:

  • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
  • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
  • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
  • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis
  Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

  Certificeret rådgiver i bæredygtigt byggeri

  Startdato

  07-09-2020 09:15

  Pris

  21.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Ballerup

  Udbytte

  Uddannelsens mål er at give dig direkte anvendelig viden om bæredygtighed i byggeri, og gøre dig i stand til at navigere overordnet inden for begrebet. Du får dermed både overblik over processerne og brugbare værktøjer, der understøtter dine valg, når du skal styre et bæredygtigt byggeprojekt helt i mål. Kort sagt, vil du vil med uddannelsen blive ført up-to-date med optimal håndtering af fremtidens bæredygtige byggeri. Og du får certifikat som bevis på dine nye kompetencer.

  Undervejs i uddannelsen vil du opnå konkret viden om prioritering og løsning af de enkelte udfordringer via arbejde og diskussioner på gennemgående case, med anbefalinger af produktvalg og projekteringsværktøjer. Efter uddannelsen kan du:

  • Planlægge, implementere og facilitere processer for bæredygtighed i byggeriet (bæredygtighedsledelse).
  • Lave en miljømæssig LCA-analyse for et produkt eller et helt byggeri.
  • Lave en totaløkonomisk LCC-analyse for et byggeri i de forskellige projekteringsfaser.
  • Orientere om indhold og virkning af branchens mærkningsordninger, certificeringer og miljøvaredeklarationer.
  • Føre en dybere dialog med leverandører om deres produkters miljøegenskaber.
  • Samarbejde og kommunikere omkring bæredygtighed til beslutningstagere.
  Svanemærket byggeri

  Svanemærket byggeri

  Startdato

  07-09-2020 10:00

  Pris

  4.950,- inkl. moms

  Sted

  HUSET Skiftende lokationer

  Udbytte

  På kurset lærer deltagerne bl.a. at screene et byggeprojekts egnethed i forhold til Svanemærkets krav, arbejde effektivt med dokumentation samt varetage rollen som projektleder for den del af projektet, der vedrører Svanemærket. Ydermere gives gode råd til hvordan Svanemærket kan anvendes aktivt i forbindelse med markedsføring.

   AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

   AB 18 - hvad er nyt ift. AB 92

   Startdato

   08-09-2020 00:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Du får - som (ledende) tekniker - en stærkt øget forståelse af de nye juridiske regler, der regulerer udbud samt forholdet mellem bygherren og entreprenøren.

   Brand

   Brand

   Startdato

   21-09-2020 08:30

   Pris

   9.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, vil du kunne:
   1. Redegøre for gældende lovgivning for brandsikring af bygninger. 
   2. Foretage valg af anvendelseskategori(er) for et byggeprojekt. 
   3. Redegøre for forskellige acceptkriterier i forbindelse med brand. 
   4. Redegøre for fagområdets terminologi. 
   5. Forklare metoder for passiv og aktiv brandsikring. 
   6. Beskrive principper for brand- og røgspredning. 
   7. Beskrive antændelse, flammespredning samt varmetransport under brand. 
   8. Vurdere centrale branddynamiske parametre som brandeffekt, temperatur og røggaslag. 
   9. Beskrive en simpel evakueringsstrategi 
   10. Udføre en simpel evakueringsberegning 
   11. Beskrive brandpåvirkninger af bærende konstruktioner. 
   12. Redegøre for hvordan en konstruktion svækkes under et brandforløb.

   Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

   Funktionsafprøvning af tekniske anlæg

   Startdato

   22-09-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   På kurset får du baggrundsviden om indførelsen af krav om funktionsafprøvning, og dokumentation af de tekniske anlægs ydeevne. Du lærer om korrekt bestykning af anlæg så de kan funktionstestes med lavest mulig usikkerhed på resultatet. Kurset veksler mellem teoretiske indlæg, dialog, cases og praktiske øvelser. Efter kurset ved du:

   • Hvordan kravene i BR18 skal opfyldes
   • Hvorfor du skal funktionsafprøve
   • Hvad en funktionsafprøvning går ud på
   • Hvornår du tidligst kan gennemføre funktionsafprøvning på forskellige anlæg
   • Hvordan funktionsafprøvninger gennemføres
   • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter gennemført funktionsafprøvning
   • Hvilke regler og normer der gælder for funktionsafprøvning
   • Hvordan acceptkriterier defineres
   • Hvordan du sikrer ejerskab for funktionsafprøvningsprocessen hos alle byggeriets parter.
   LCA - analyse af materialers livscyklus

   LCA - analyse af materialers livscyklus

   Startdato

   28-09-2020 09:15

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Med dette kursus i livscyklusvurdering (LCA), bliver du i stand til at deklarere et byggeris potentielle miljøpåvirkning fra opførelse og drift.

   Facilities Management - Innovation og performance

   Facilities Management - Innovation og performance

   Startdato

   28-09-2020 10:00

   Pris

   10.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Efter kurset har du fået

   • Indblik i jeres forretningsmetoder og identificeret de områder, hvor I kan optimere og forbedre jeres forretning
   • Indsigt i, hvordan benchmarking, brugt på den rigtige måde, er et stærkt ledelsesværktøj
   • Værktøjer til effektiv kommunikation med ledelsen
   • Metoder og værktøjer til at arbejde med Space management på praktisk, taktisk og strategisk niveau
   • Indblik i hvordan den rette indretning kan understøtte din virksomheds strategi
   • Indsigt i kompleksiteten ved at disponere rum og rammer
   • Viden, så du kan bidrage til formulering af mål og strategier for en ejendomsportefølje.
   Håndtering af mangler i byggeriet

   Håndtering af mangler i byggeriet

   Startdato

   29-09-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Molio Beskrivelser

   Molio Beskrivelser

   Startdato

   01-10-2020 09:00

   Pris

   2.950,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Håndtering af jordforurening

   Håndtering af jordforurening

   Startdato

   05-10-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Efter kurset har du fået:

   • Viden om lovgivning og praksis indenfor håndtering af jordforurening
   • Eksempler på hvad der kan ske, hvis jordforurening ikke håndteres i tide
   • Anvisning på hvordan dit byggeprojekt optimeres, så tid og penge spares.
   IKT-specifikationer og -aftale

   IKT-specifikationer og -aftale

   Startdato

   05-10-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Du rustes til at arbejde med de nye IKT-specifikationer, og til at kunne udarbejde helt opdaterede IKT-aftaler. Du lærer om forholdet til det øvrige aftaleværk på byggesagerne, samt får perspektivering på hvordan dette vil påvirke de forskellige processer i byggeriet.

   • Er du bygherre, så rustes du til at udarbejde de specifikationer som din organisation har behov for, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige pris.
   • Er du rådgiver, så rustes du til at vide, hvad der stilles af krav til dig - og du undgår at skrive under på en blankocheck, og ser hvordan du går fra aftale til praktisk hverdagsprocesser.
   • Er du udførende, så rustes du til at have styr på, hvad der stilles af krav til anvendelsen af IKT i udførelsen og ved aflevering af byggesagen.
   IKT-koordinator og -leder modul 3

   IKT-koordinator og -leder modul 3

   Startdato

   06-10-2020 09:00

   Pris

   16.000,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Hvad kan jeg, når jeg har gennemført modulet?

   • Du kan indgå i aftalen om samarbejdsform og samarbejdets indhold
   • I forbindelse med samarbejdet, kan du indgå i planlægning af samarbejdets detaljere flow, sammen med projekteringslederen
   • Sammen med bygherren og dine samarbejdspartnere, kan du afklare hvilke driftsinformationer, der kan være relevante i den aktuelle byggesag
   • Du kan udarbejde egne IKT aftale paradigmer, som din virksomheds eget paradigme
   • I forbindelse med kontrahering i de aktuelle projekter, kan du udarbejde forslag til IKT aftaler og i forhandling om det aktuelle IKT aftales specifikke udformning
   Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

   Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

   Startdato

   06-10-2020 13:00

   Pris

   2.950,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Du får solidt og praksisorienteret indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og den nye certificeringsordning. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. 

   Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

   Udnyt appendikserne til AB 18 komplekset

   Startdato

   21-10-2020 09:00

   Pris

   2.950,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

   Totaløkonomi med Energistyrelsens LCC-værktøj

   Startdato

   21-10-2020 09:15

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Du rustes til at kunne foretage totaløkonomiske beregninger med Energistyrelsens totaløkonomiske værktøj, LCCbyg. Gennem hands-on øvelser, rustes du til at kunne bruge programmet, så du kan optimere valget mellem forskellige alternative løsninger.

   Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

   Bevaringsværdige bygninger - indeklima og energi

   Startdato

   22-10-2020 09:00

   Pris

   4.500,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Kurset giver dig metodiske redskaber og konkret praktisk viden om de særlige erfaringsbaserede løsninger der skal anvendes, når fredede og bevaringsværdige bygninger skal energirenoveres, uden at de mister deres unikke kvaliteter.

   I disse år er der en stor folkelig, politisk og forretningsmæssig interesse for de kvaliteter og muligheder, som fredede og bevaringsværdige bygninger tilbyder. Ejendomsejere, rådgivere og myndigheder skal sammen finde de løsninger, der sikrer, at vi skaber et godt indeklima og sparer på energien, samtidigt med at vi øger bygningens værdi og sikrer de arkitektoniske kvaliteter - også på langt sigt.

   Kurset giver dig redskaber til en systematisk dialog i projektgruppen og med myndighederne. Ydermere videregiver kurset den efterspurgte specialviden baseret på praktiske erfaringer, der skal til for at kunne udvikle og forny disse bygninger.

   Digitaliseret Bygningsdrift

   Digitaliseret Bygningsdrift

   Startdato

   26-10-2020 08:00

   Pris

   4.500,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Efter kurset kan du

   • Indgå i beslutninger i forbindelse med implementering af IKT/BIM, med en mere konkret viden
   • Indgå i detailtilrettelæggelsen/detailplanlægningen af en implementering af BIM i min driftsorganisation
   • Være medvirkende til at kravene i IKT-bekendtgørelserne overholdes i det aktuelle projekt, for sikring af nødvendige og optimale driftsdata i afleveringen
   • Konkretisere betingelserne for at modtage objektbaserede driftsmodeller (bygningsmodeller), hvordan disse modeller kan anvendes i driften og en overordnet viden om, hvordan man kan simulere på de data modellen indeholder
   • Forestå, sammen med rådgiveren/entreprenøren, tilrettelæggelsen af informationsniveau og detaljeringsgrad, så der bliver optimale forhold for FM/DV
   • Sørge for at man i forbindelse med afleveringen, får de FM/DV data, der er nødvendige og ønskelige for den fremtidige drift
   • Bedømme behovet for værktøjer og vurdere hvilke værktøjer, der bør stå for en nærmere detailvurdering.
   Branddagene

   Branddagene

   Startdato

   29-10-2020 09:30

   Pris

   6.500,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

   Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer

   Startdato

   02-11-2020 08:00

   Pris

   10.500,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Uddannelsen giver dig det officielle diplom på, at du kan indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

   Bekendtgørelsen beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

   IKT-koordinator og -leder eksamen

   IKT-koordinator og -leder eksamen

   Startdato

   02-11-2020 08:00

   Pris

   4.000,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   IKT-bekendtgørelserne stiller krav om IKT-koordinering i forbindelse med de offentlige byggerier, der er omfattet af bekendtgørelserne. IKT-koordinator og -lederuddannelsen, sikrer dig, at:

   • Du kan koordinere alle nødvendige IKT-ydelser i byggesagen i henhold til IKT bekendtgørelserne og gældende lovgivning.
   • Du kan udføre de IKT ledelsesopgaver, der er en konsekvens af branchens ydelsesbeskrivelse.
   • Du kan udarbejde IKT-aftaler der er helt opdaterede.
   • Din virksomhed og bygherre får den optimale værdi af anvendelsen af IKT og BIM i byggeriet.
   • Du vil kunne sikre en optimering af projektøkonomien, arbejdsprocesserne og kvaliteten i et tæt samarbejde med byggeriets øvrige parter.
   • Både du og din virksomhed får øget konkurrenceevne ift. de virksomheder, der ikke har de professionelle IKT koordinator og -lederkompetencer, som du får her.
   • Du kan følge med i BIM udviklingen i udlandet, gennem de fora du får præsenteret.
   • Du har en stærk fornemmelse for den fremtidige BIM udvikling i DK - og kan tage højde for denne udvikling i dit daglige arbejde.
   Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

   Be18 energiberegninger - ved nybyg og renovering

   Startdato

   03-11-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   På kurset undervises du i det opdaterede Be18 software fra SBi til energiberegninger. Målet er, at du efter kurset er fortrolig med de vigtigste dele af programmet, og vil være i stand til selvstændigt at udføre retvisende energiberegninger.

   Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

   Byggeriets Hverdagsjura - AB 18 komplekset

   Startdato

   03-11-2020 09:00

   Pris

   9.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Der gives en oversigt over AB 18 komplekset: AB 18, Forenklet AB 18, ABR 18, Forenklet ABR 18, ABT 18; APP Projektudvikling, APP Projektoptimering, APP Driftskrav og APP Incitamenter.

    

   AB 18 komplekset er baseret på aftaleindgåelse mellem byggeriets parter. Kurset indeholder derfor også en introduktion til aftaleindgåelse omfattende: Udbud, tilbudsafgivelse, forhandlingsteknik, kontraktindgåelse og kravene til dokumentation heraf.

    

   Med udgangspunkt i AB 18 gennemgås dette aftaledokument. I forbindelse hermed gives en gennemgang af samspillet mellem entreprenørprojektering efter AB 18 og rådgiverprojektering efter ABR 18.

    

   Du får i oversigtsform en sammenstilling af AB 18 og Forenklet AB 18, samt en sammenstilling af AB 18, ABR 18 og ABT 18, som er et nyttigt redskab for totalentreprisekontrakter.

   Byggeriets Miljøkonference

   Byggeriets Miljøkonference

   Startdato

   04-11-2020 09:30

   Pris

   5.500,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   På konferencen bliver du opdateret med det nyeste inden for miljøområdet, og du får gennem forskellige indgangsvinkler både praktikernes og eksperternes indblik i udfordringer og løsninger.  Dagen veksler mellem indlæg, workshops og debatter, så du har mulighed for at blive aktivt inddraget undervejs. 

   Efter konferencen er du opdateret på de vigtigste nyheder og regler på arbejdsmiljø- og miljøområdet, og du har forhåbentlig knyttet nye, gode kontakter.

   Håndtering af skimmelsvampesager

   Håndtering af skimmelsvampesager

   Startdato

   12-11-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Efter kurset ved du:

   • Hvorfor og hvornår skimmelsvamp opstår
   • Hvordan skimmelsvamp kan forebygges
   • Hvad du kan gøre ved problemet, når det opstår
   • Hvilke regler der gælder på området, og hvad du har pligt til
   • Hvordan du skal kommunikere med de berørte parter.
   Radonsikring i praksis

   Radonsikring i praksis

   Startdato

   16-11-2020 09:00

   Pris

   4.950,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Efter kurset har du lært:

   • Radons egenskaber at kende, specielt sundhedsrisikoen
   • Hvordan radon trænger ind i bygninger
   • Hvordan radonbelastningen måles
   • Bygningsreglementets regler om maksimal radonkoncentration
   • At projektere bygbare løsninger til radonsikring ved nybyggeri
   • At foreslå løsningsforslag til reduktion af radonindtrængning ved eksisterende byggeri.
   Indregulering af ventilationsanlæg

   Indregulering af ventilationsanlæg

   Startdato

   18-11-2020 09:00

   Pris

   9.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Fugt i bygninger

   Fugt i bygninger

   Startdato

   25-11-2020 08:00

   Pris

   9.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Udbytte

   Kurset sætter dig i stand til at vurdere en bygnings fugttekniske forhold fra kælder til kvist ud fra en praktisk synsvinkel og i overensstemmelse med gældende regler og viden.

   Vi lægger vægt på dialog, herunder med mulighed for at drøfte fugtproblemer fra jeres egne sager. 

   Bygningsfysikuddannelsen eksamen

   Bygningsfysikuddannelsen eksamen

   Startdato

   30-11-2020 09:00

   Pris

   5.000,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Middelfart

   Vådrum - regler og praktisk udførelse

   Vådrum - regler og praktisk udførelse

   Startdato

   07-12-2020 09:00

   Pris

   4.700,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Ballerup

   Udbytte

   Efter kurset vil du være i stand til at planlægge, projektere og udføre sikre vådrum, så du undgår dyre skader og desuden lærer du at:

   • Træffe velovervejede og sikre løsninger.
   • Bruge anvisningerne korrekt og skabe tryghed.
   • Træ kan også bruges i vådrum.
   • Anvisninger har sine begrænsninger, og hvad så?
   • Der er et bredt udvalg af materialer.
   Syn og skøn

   Syn og skøn

   Startdato

   09-12-2020 08:00

   Pris

   9.900,- inkl. moms

   Sted

   HUSET Scandic Sluseholmen