1 september, 2016

Lav et fagligt kursus

Lav et fagligt kursus

Vær medarrangør på et fagligt kursus for udførende, projekterende og/eller professionelle bygherrer og giv din eller andres store, faglige viden videre til byggeriets professionelle. På et fagligt kursus er der mulighed for at gå i dybden med et emne, der knytter sig til specifikke produkter, tjenester eller ydelser. Deltagerne får en masse ny viden og et grundigt kendskab til dine produkter, tjenester eller ydelser i den forbindelse Læs mere her HUSET middelfart kan være med til at udvikle programmet, der typisk vil være et heldagsarrangement med en vekslen mellem teori, eksempler på løsninger (cases) og mindre øvelser. Kurset holdes i et møderum og kan afholdes alle hverdage mellem kl. 9.00-17.00

HUSET markedsfører faglige kurser til professionelle

HUSET giver et væsentligt økonomisk bidrag til markedsføringen, der omfatter udsendelse af personlige invitationer (direct mails) direkte eller via samarbejde med relevante organisationer. Dertil kommer annoncering i egne digitale medier samt omtaler på både udstillingens og Byggecentrums hjemmeside, på LinkedIn samt i udstillingens nyhedsmail og i Bygnet. Derudover udsendes pressemeddelelse til relevant fagpresse.

Pris og betingelser

Deltagerne betaler kr. 1.200,- pr. person. Som udstiller og medarrangør betaler I efter nærmere aftale en andel af omkostningerne til markedsføringen. HUSET afholder omkostningerne til planlægning, marketingkoordinering, egne marketingkanaler og andre omkostninger.

I deltager selv i markedsføringen

Som "medvært" for arrangementet forudsættes det, at I også selv bidrager med markedsføringen over for jeres eget netværk og over for jeres eksisterende kunder og samarbejdspartnere fx via egen hjemmeside, sociale medier, nyhedsmails m.m.